Asortiman proizvoda

Matematika

Rekviziti za matematiku

 • ŠESTAR ZA ŠKOLSKU TABLU
 • ŠESTAR ZA ŠKOLSKU TABLU - vakum
 • TROUGAO - 45 stepeni
 • TROUGAO - 45 stepeni sa gumenim pološkama
 • TROUGAO - 60 stepeni
 • TROUGAO - 60 stepeni sa gumenim podloškama
 • UGLOMER
 • UGLOMER - sa gumenim podloškama
 • LENJIR - 1m
 • LENJIR - 1m, sa gumenim podloškama
 • GEOMETRIJSKA TELA - drvena, u kutiji
 • GEOMETRIJSKA TELA - žičana
 • MODEL PRAVOUGAONOG KOORDINATNOG SISTEMA
 • MODEL MEĐUSOBNOG POLOŽAJA PRAVIH I PRAVE I RAVNI
 • MODEL KVADRIRANJA BINOMA
 • MODEL PROIZVODA ZBIRA I RAZLIKE 2 BROJA
 • UREĐAJ ZA PRIKAZIVANJE OBRTNIH TELA
 • MODEL PITAGORINE TEOREME
 • MODEL ZBIRA UGLOVA TROUGLA
 • MODEL TRIGONOMETRIJSKE KRUŽNICE
 • MODEL SVOĐENJA VREDNOSTI FUNKCIJA UGLOVA NA VREDNOST FUNKCIJA OŠTROG UGLA
 • MODEL CENTRALNOG I PERIFERIJSKOG UGLA
 • CD - MATIŠ 5
 • CD - MATIŠ 6
 • CD - MATIŠ 7
 • CD - MATIŠ 8
 • KOMPLETAN PROGRAM ZA PRIPREMU TESTOVA IZ MATEMATIKE
uglomer, drveni
lenjir trougao
šestar za tablu sa gumom i kredom
šestar za tablu sa gumom