Asortiman proizvoda

Hemija

Rekviziti za hemiju

  • MAGNETNE APLIKACIJE ZA HEMIJU
  • KOMPLET LABORATORIJSKOG STAKLA - MANJI
  • KOMPLET LABORATORIJSKOG STAKLA - VEĆI
  • MODEL ATOMA MOLEKULA
  • GRAFOFOLIJE HEMIJA 7 (103 FOLIJE)
  • GRAFOFOLIJE HEMIJA 8 (123 FOLIJE)
  • KRISTALNE REŠETKE - NATRIJUM HLORID
  • KRISTALNE REŠETKE - SILICIJUM
  • KRISTALNE REŠETKE - DIJAMANT I GRAFIT
  • KRISTALNE REŠETKE - LITIJUM
kristalna rešetka, oprema za hemiju
hemija
set za hemiju